Grønbenet rørhøne
(Gallinula chloropus)

Grønbenet rørhøne lever hovedsagelig af forskellige smådyr som insekter og orme, som den finder i vandoverfladen, rørskoven eller på græsmarker.

Disse suppleres af planteføde i form af forskellige frugter og frø.

Ungerne spiser især små krebsdyr, som findes i vandoverfladen.

Denne her er fotograferet i den lokale sø, men rørhønen lever meget skjult og ses ikke ofte.

Det er en sjov fugl med et specielt udseende - jeg har aldrig set dens unger. Tror nu også at krager og råger, som vi er meget plaget af, kan tage dens unger.

Der står at vandrotter og gedder er dens naturlige fjender, som især tager dens yngel.

Den laver sin rede godt skjult mellem sivene.

Reden er lavet af tagrør og siv.

Den dykker ofte efter føde og svømmer forholdsvis dårligt.

Kilde : Wikipedia