Gråkrage
(Corvus cornix)

Kragerne holder til i det åbne land, hvor de finder deres føde.

Der skal være høje træer i nærheden, hvor de kan anbringe reden. I de senere år er gråkragen rykket ind i mere bymæssig bebyggelse og ses nu hyppigt i villahaver og i parker.

Mens kragerne er yderst sky i det åbne land, har de vænnet sig til mennesker i byerne.
Ligesom de andre arter i gruppen kragefugle er de yderst lærenemme og opdager hurtigt, hvornår mennesket er farligt, og hvornår det er uskadeligt.

Kragen er altædende.
Frø, smådyr som insekter og regnorme samt ådsler udgør den vigtigste føde, men krager går heller ikke af vejen for at tage fugleæg og unger, hvis lejligheden byder sig.

Om vinteren overnatter kragerne ofte sammen i tusindtallige flokke sammen med andre kragefugle.

Om dagen flyver de ud til fødesøgningsområderne, der kan ligge op til 50 km borte.

Kilde: naturhistoriskmuseum.dk