Gås
(Anser)

Ægte gæs lever af planteføde.

Med få undtagelser er de temmelig uafhængige af åbent vand i modsætning til næsten alle andre andefugle.

Uden for yngletiden er de selskabelige og optræder i store flokke.

I yngletiden samles nogle arter i kolonier, andre ikke, men under alle omstændigheder vil familiegrupperne af store unger og fældende forældrefugle slutte sig sammen i flokke, inden trækket påbegyndes.
Inden for flokkene holder familiegrupperne sammen, indtil trækket indledes det følgende forår.

Par holder normalt sammen hele livet.

Gæs er eftertragtet vildt, og mange bestande har været udnyttet så hårdt, at det har reduceret dem mærkbart eller direkte truet deres overlevelse.

Kilde: denstoredanske.dk

Her på billederne er det hvid tamgås - bramgås og grågås.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det sjove er i at skyde disse fugle og alt andet for den sags skyld.
Alle der siger i "respekt for dyret" og jagt i samme sætning skulle tage med til en andejagt eller fasanjagt og så måske flette næbet.

Kilde: danskeinsekter.dk