Broget fluesnapper
(Ficedula hypoleuca)

Denne her vidste jeg ikke hvad var, før jeg kom hjem og kiggede i min fuglebog - jeg mangler virkelig et objektiv til at fotograferer fugle.

Arten er hulruger og yngler gerne i redekasser. Den konkurrerer ofte med musvitter om redepladser. Til trods for at den er mindre end musvitten, kan den dræbe musvitten og overtage dens redeplads.

Når æglægningen har fundet sted, forlader hannen ofte sin mage og flyver flere kilometer bort til et nyt redested, hvor den tiltrækker en ny hun og parrer sig med hende.

Herefter vender hannen almindeligvis tilbage til den første hun og hjælper med fodringen af det første kuld unger.

Føden består hovedsageligt af insekter, der fanges i luften.

Kilde: dofbasen.dk