Blishøne
(Fulica atra 2)

Blishønen er en tæt bygget og tung vandhøne. Den har en sort/koksgrå fjerdragt bortset fra det hvide næb og den hvide pandeblis. Blishønen har desuden kraftige fødder og lange tæer.
Det foregår under støj, vingebasken og plasken, når de pisker efter hinanden i vandoverfladen.

Kilde: naturporten.dk

Blishønen lever hovedsagelig af vandplanter, specielt grønalger og på ynglepladserne af tagrørblade.

For at få tilstrækkeligt med vitaminer supplerer de med muslinger, snegle, orme og insekter. En del af føden henter de på søbredden, og af og til græsser de på tilstødende græsenge.

Kilde: dofbasen.dk

Blishønen er en af de vandfugle man ofte ser også i de helt små vandhuller. Den er heller ikke særlig bange for mennesker - især ikke i bynære søer. Den ser lidt sjov ud med sine enorme fødder.

Kilde: danskeinsekter.dk


blishøne Fulica atrablishøne Fulica atra


blishøne Fulica atra


blishøne Fulica atra


blishøne Fulica atra


blishøne Fulica atra


blishøne Fulica atrablishøne Fulica atra