Dyndflue
(Eristalis sp.)

Svirrefluer eller (Syrphidae) hører ligesom myg og fluer til tovingeordnen.

Den mest truede gruppe af danske svirrefluer er de arter, som er knyttet til skov med gamle træer, men også udtørring og dræning af enge og fugtige områder har betydet tilbagegang for mange arter.

De fleste af de danske arter er knyttet til skovområder med fugtige skovenge og lysninger, men kan næsten træffes på alle biotoper med blomstrende planter - heriblandt i haver.

I Danmark ses de mest fra april til september og er flest fra maj - juni.

Kilde: Wikipedia.dk

Her blev der gjort kur til den store guld medalje og så forstår man, hvorfor de hedder svirrefluer - den stod fuldstændig stille i luften ligesom en kolibri.
Tror det måske er en have dyndflue til venste, men er ikke sikker.

Kilde: danskeinsekter.dk