Almindelig sumpsvirreflue
(Helophilus pendulus)

Længde: Godt 10 mm. Meget dekorativ svirreflue med to tydelige længdestriber på brystet og store orangegule sidefelter på bagkroppen.

Set forfra har den en sort midterstribe i ansigtet, hvilket den dog deler med flere andre arter, hvorimod udstrækningen af orange på bagskinnebenene er artskarakteristisk

Hos Almindelig sumpsvirreflue er de inderste 2/3 af skinnebenene orange. Hanner og hunner varierer en smule i farvetegning; således er hunnerne ofte lidt mere spraglede i de gulorange toner.

Arten er udbredt i samtlige naturtyper.

Den flyver vidt omkring og træffes særdeles hyppigt i haver. Almindelig sumpsvirreflue ses sommerhalvåret igennem.

Normalt dukker de første individer op ind i april, og den ses talrigt fra maj og fremefter.

Helt hen i november kan den ses på solrige dage; specielt er violette asters på f.eks. kirkegårde populære sidst på sæsonen.

Kilde: fugleognatur.dk - felthåndbogen