Almindelig havesvirreflue
(Syrphus ribesii)

Havesvirrefluen er blomstersøgende, og lever af pollen og nektar fra et meget stort udvalg af både vilde og dyrkede planter.

Den spiller derfor en stor rolle som bestøver af mange blomster.

Almindelig havesvirreflue ses i hele landet langs vejkanter, på marker og enge, og i skove, parker og haver.

Den er fremme fra april til november, men er kun talrig fra juli til september.

To andre almindelige arter, stor og lille havesvirreflue, ligner almindelig havesvirreflue så meget, at det i praksis er næsten umuligt at kende de tre arter fra hinanden i naturen.

Kilde: Emil Lütken - idenyt.dk