Tæger

De næbmundede (hvortil tæger og cikader hører) er insekter, med ufuldstændig forvandling, hvis munddele danner en leddelt suge-snabel.
Tæger lægger æg enten overfladisk på blade o.l eller de borer dem ind i plantestængler.  Enkelte arter har yngelpleje, fx den i Danmark forekommende birketæge.  Larvestadierne kaldes nymfer og gennemgår normalt flere hud-skifter, før de er voksne og kønsmodne

Kilde: denstoredanske.dk