Tidselsommerfugl
(Cynthia cardui)

Tidselsommerfugl er en stor sommerfugl med meget smukke orange og laksefarvede nuancer.

Dens hyppighed varierer stærkt fra år til år, afhængigt af tilflyvningen sydfra om foråret.

2003 var et af de rigtigt gode år, hvor der både i juni, juli og august var flere smukke eksemplarer af tidselsommerfuglen.

Andre år er det et enkelt slidt eksemplar, som kommer forbi haven eller jeg ser nogle få i haven.

Tidselsommerfuglen er også en af de sommerfugle som elsker lavendler.


Fakta:

- Træksommerfugl
- Verdens mest udbredte
dagsommerfugl.

(Kilde: "Danske Sommerfugle")
tidselsommerfugl