Skovrandøje
(Pararge aegeria)

Skovrandøjen har igennem de sidste 100 år bredt sig fra resten af Europa til store dele af Danmark. .
Nu findes den specielt talrigt på Øerne og i Østjylland.

Sommerfuglen flyver fra det tidlige forår, omkring april, til hen på efteråret omkring oktober.

Skovrandøjen holder til i alle slags skove, også de moderne intensivt drevne. Den holder til i små lysninger og solpletter, hvor hannerne opretter deres yngleterritorier og arrigt forsvarer dette mod alle indtrængende, undtaget selvfølgelig hunskovrandøjer.

Sommerfuglen har flødefarvede lyse pletter på oversiden af vingerne, vingefanget er mellem 35 og 44 mm, hvor hunnerne er størst og den individuelle variation i farve og øjepletter er ikke så stor.

Fra Wikipedia, den frie enclyklopædi.

Jeg synes faktisk, at det er en svær sommerfugl, at komme tæt på.

skovrandøje