Okkergul Pletvinge
(Melitaea cinxia)

Udseende: Er okkerfarvet på overside med et fint netmønster af sorte ribber og tvætgående tynde sorte bånd. Et sikkert kendetegn er de små sorte pletter i yderfelt på bagvinge overside. Bagvinge underside er beige med 2 orange bånd som er indrammet med sorte streger og pletter.

Vingefang: 37 - 46 mm. Hunnen er lidt større end hannen.

Habitat & Adfærd: Findes på tørre overdrev, heder, gamle klitter, magre jorde med Vejbred, foretrækker blomsterrige lokaliteter, hvor den ofte kan optræde i antal.

Flyvetid: Fra sidst i maj til starten af juli.

Værtsplante: Lancetbladet Vejbred, Plantago lanceolata.

Æg, larve & puppe: Dens larve kan man finde i små kolonier på Lancetbladet Vejbred, Plantago lanceolata fra august i de 4-5 første hudskift, overvinter i 4-5. hudskift, og i det tidlige forår 4- 6 hudskifte hvor de i sidste stadie kravler rundt enkelvis indtil sidst i maj.

Kilde: danske-natur.dk
okkergul pletvinge