Blåfugle
(Lycaenidae

Som navnet siger, små
dagsommerfugle med blå overside, hvor hunnernes overside ofte er brune, med mere eller mindre blå rodfarve.

Undersiden lysegrå med små hvide øjepletter med sort kerne, som oftes med orangerøde sømmåner i sømfeltet.

Der findes ca. 107 arter blåsommerfugle i Europa, hvor af i Danmark 12 fastboende arter, Sverige 20 fastboende arter. De kan være svære at kende fra hinanden.

Larverne ligner bænkebidere, er som regel camouflerede og viser høj tilpasning til foderplanten.

De fleste arters larver udskiller et sødt sekret på 10 énde bagkropsled, der er stærkt eftertragtet hos myrer. Myrerne yder en vis beskyttelse imod snyltehvepse og parasitiske fluer.

Blåsommerfuglene lever i kolonier tilknyttet til deres foderplante

Kilde: danske-natur.dk
blåfugl Lycaenidae

blåfugl