Kronhjort
(Cervus elaphus)

Kronhjorten er naturligt indvandret til Danmark for ca. 10.000 år siden.

Den var oprindelig udbredt over hele landet, men blev i løbet af 1800-tallet udryddet i de fleste landsdele.

Kun enkelte steder i Jylland overlevede mindre bestande, der siden har bredt sig; fx findes en bestand i Klosterhede Plantage.

Den samlede bestand er omkring 5000 dyr.

Kronhjorten (krondyr, kronvildt) er Danmarks største vildtlevende pattedyr. Den har navn efter den udvoksede hjorts gevir, hvor de øverste sprosser danner en krone.

Hundyret, hinden, når en vægt på ca. 90 kg, mens hannen, hjorten, gennemsnitlig vejer 150 kg; store hjorte kan veje helt op til 230 kg.

Skulderhøjden er 120-140 cm. Farven er i sommerdragten rødbrun, i vinterdragten grå; desuden findes hvide krondyr.

Kilde: denstoredanske.dk