< Dværgflagermusen lever i tilknytning til løvskov
Flagermus
(Chiroptera)

Alle danske flagermus er fredede også de steder, hvor de lever.

Jeg tror, mange mennesker er bange for flagermus - måske fordi man har hørt horibble historier om rabies og det er en meget alvorlig dødelig sygdom - men der har så vidt vides aldrig været et tilfælde af menneskerabies som følge af flagermusebid i Danmark, selvom der flere gange er påvist rabies virus hos danske flagermus.

Vi har uden de store problemer haft flagermus på loftet. Vi havde lidt lugtproblemer i stuen, men med en enkelt fuge
var problemet løst. Det er meget fascinerende, at stå en lun sommeraften og se dem jage efter insekter.

Vores største problem har faktisk været en del døde unger, som er kommet for tidligt ud af "hulen", men vi skal afprøve en ny strategi næste år, hvis det bliver aktuelt.

Ungerne skal sættet så tæt på udflyvningshullet som muligt - gerne så de kan lugte de andre flagermus, så vil de - håber vi - kravle ind i hulen igen. Vi ved så ikke, om de kan finde deres mor eller om hun vil acceptere den igen, men det skal prøves. Der var et par år, hvor vi ikke så en eneste, men her i 2015 har de været her igen. Tror dog ikke de bruger loftet som vinterkvarter.

Kilde: danskeinsekter.dk

 


Vores stæretårn og flagermusekasser, som der dog aldrig er nogen som har brugt, selvom vi gjorde det efter alle kunstens regler - men det mener flagermusene ikke vi ved en "skid" om haha. Stærekassen har derimod været flittigt benyttet.

Flagermuseungerne på billederne er desværre døde.