Bison
(Bovidae)

Der findes kun to arter i Bovidae familien - nemlig den amerikanske bison og den europædiske bison.

De er begge truede og sårbare arter.

Den amerikanske bison lever som planteæder på den amerikanske prærie. Den kan nå en topfart på 56 km timen, så her skal man ikke lige stå i vejen for en fuldvoksen han kan veje 1000 kg.

Den europædiske bison var udryddet efter 1. Verdenskrig og der var kun 54 individer tilbage i zoologiske haver.

Efter et stort avlsarbejde er der igen bisson i fri natur eller næsen fri natur. Men det er stadig i meget små flokke som er følsomme for indavl og sygdomme. Den er optaget på INCU`s rødliste over globalt truede arter.

Den lever i lysåbne skove.

Der blev udsat 1 tyr og 6 køer i Almindingen på Bornholm på et indhegnet areal på 200 hk. som et 5 årigt forsøg og det har vist sig at være possitivt både for bison og anden flora og fauna.

bison Bovidae