Tremmemåler
(Chiasmia clathrata)

Kendetegn: Vingefang 24-28 mm.

Forveksling: Måske Lyngmåler, men mønsteret hos Tremmemåler mere netagtigt.

Larven grøn med hvide striber - lever fra maj til sidst i juni på Krybende pil, Trefarvet pil, kløver og lucerne.

Overvintringen sker som æg.

Forpupningen finder sted mellem sammenspundne blade.

Levested: Lokaliteter med lav vegetation som f.eks. enge, overdrev og grøftekanter. Pilekrat, pilebuske.