Sort måler
(Odezia atrata)

Vingefang: 22-26 mm. Let kendelig ved vingerne ensfarvede brunsorte farve, bortset fra de hvide frynser ved forvingespidsen.

Larven lever fra juli overvintrende til maj på vild kørvel og hulsvøb.

Den voksne flyver vist udelukkende om dagen, hvor man især om eftermiddagen kan se den svirre stille omkring helt nede mellem urtevegetationen. Kun hvis den skræmmes flyver den lidt højere.

På fugtige enge, i moser og grøfter med høj urtevegetation. Arten træffes enkelte steder også på mere tørre skovegne. Den mangler helt i fjeldregionen.

Arten er kendt fra alle distrikter i Danmark. Den er udbredt og ret almindelig over hele landet, men hyppigst i Jylland og meget lokal. Den optræder ofte meget talrigt på sine lokaliteter.

Kilde: www.fugleognatur.dk - felthåndbogen