Okkergul bladmåler/liniemåler
(Camptogramma bilineata)


Kendetegn: Vingefang: 23-27 mm. Grundfarven varmt gul, gråliggul eller brungul. 
For- og bagvinger med talrige lyst gråbrune bølgende tværlinier. Rodlinie, mellemlinier og bølgelinie hvidlige. Forvingen som regel med en gråbrun, aflang midtprik. Fint grålige, bølgede sømlinier på for- og bagvinge.

Flyver om natten, men jages let op om dagen.

Midtbåndet kan være meget mørkt:

Larven er kort og tyk, brun eller grøn, lysere på bugen hviler med kroppen bøjet som et spørgsmålstegn, lever fra august overvintrende til maj på lave planter, bl.a. syre, snerre, skræppe, græs m.m. Arten forpupper sig i jorden.

Alle udyrkede steder med lav urtevegetation, gerne steder med lidt tør eller mager jordbund.
Udbredt og almindelig i hele landet, men optræder normalt ikke i større antal.

Udbredelse i øvrigt fra Centralasien gennem Rusland og Lilleasien til Nordafrika, det vestligste Europa og det nordligste Mellemskandinavien

Kilde: fugleognatur.dk