Lille-å-ugle
Rivula sericealis

Denne lille gule art findes overalt, hvor der er uopdyrket og hvor der forekommer græs.

Den findes både på tørre og fugtige arealer.

Den er udbredt og almindelig overalt i landet.

Den flyver hele døgnet fra maj til oktober i to generationer.

Larven lever af græsser om foråret og i eftersommeren.

Kilde: DANMARKS SOMMERFUGLE
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger.

 Jeg har kun dette ene billede af lille-å-ugle, så helt udbredt og almindelig er den ikke i mit område.

Men det er en let genkendelig art.