Leopardmåler
(Pseudopanthera macular)

Vingefang 25-29 mm.

Dens udseende er så karakteristisk, at den vanskeligt kan forveksles med andre arter.

Arten er dagaktiv.

Larven er klar grøn. Den lever fra juni til august eller begyndelsen af september på døvnælde og skovgaltetand samt flere læbeblomstrede.

Arten overvintrer som puppe mellem mos på jorden.

Den lever i åbne lyse løvskove og krat, på enge og i moser, der er ved at gro til. Altid på fugtig jordbund.

Kilde: www.fugleognatur.dk
Felthåndbogen - Artsbeskrivelse