Husmoderugle/Takugle
(Scoliopteryx libatrix)

Vingefang ca. 39-45 mm. Kaldes husmoderugle, fordi den ofte overvintre i husene, på lofter og lignende steder, hvor de ofter sidder tæt sammen.

Både forvingen og bagvingen har takket rand (deraf det andet navn). Forvingen er rødbrun og med et hvidt dobbelt tværbånd.

Bagvingen er mere gråbrun.

Den flyver almindeligvis i april-juni og igen augus-november.

Larven lever især på pil og poppel, og forpupper sig mellem et par sammenspundne blade.

Kilde: books.google.dk