Blodplet
(Tyria jacobaeae)

De voksne sommerfugle er fremme fra sidst i maj til sidst i juni og den flyver mest om dagen, men kan også være aktiv om natten. 
Med sine iøjenfaldende farver er den let at opdage og genkende, ingen anden dansk sommerfugl har disse markante sortgrå og røde tegninger. 

Vingefanget er ca. 5 cm.

Artens levested er både fugtige enge og marker og tørre overdrev, skovlysninger og brakmarker, hvor artens vigtigste værtsplante engbrandbæger (Senecia jacobaea) vokser

Kilde: www.lepidoptera.dk