Benvedmåler
(Ligdia adustata)

Vingefang: 23-26 mm. Grundfarven hvid. Rodfeltet sort, blandet med få violette skæl. Mellemfeltet med en midterlinie, der er opløst i prikker. Det indre sømfelt er violetsort, indad begrænset af en lysebrun linie. Det ydre sømfelt med grå og brunlige skygger; bølgelinien hvid og stærkt takket.

Bagvingen med et bredt gråligt tværbånd og uden for dette en brunlig linie, adskilt fra båndet af en lys, takket bølgelinie. På den inderste halvdel af bagvingen er der mange små sorte prikker samt to lidt større på randen.

Flyver om natten, men kan indimellem også jages op om dagen.

Larven er klar grøn med rustfarvede pletter. Den ligner bladstilke af værtsplanten Benved. Den lever fra juni til oktober. Arten overvintrer som puppe mellem sammenspundne blade.

Den lever i skovbryn, krat og markhegn.

Den kan af og til optræde ret talrigt på lokaliteter i landets sydlige dele.

Kilde: fugleognatur.dk  

Denne benvedmåler havde forvildet sig ind på badeværelset - og var ny i samlingen i 2010 og har ikke set den siden.