Almindelig bladmåler
(Epirrhoe alternata)

Vingefang: 23-25 mm.

Grundfarven på begge vingepar er gråsort, undertiden med en brunlig tone.

Uden for mellemfeltet er der et hvidligt bånd delt op af en tynd grå linie. Forvingens mørke sømfelt er skarpt afgrænset mod dette hvidlige bånd. Frynserne er tavlede, brungrå og lyst grå.

Larven lever i juni-juli og igen fra august til oktober på snerre. Arten overvintrer som puppe.

Træffes overalt i det åbne land skovkanter, grøfter, skrænter og lign.

Kilde: www.fugleognatur.dk  Felthåndbogen