Agatugle
(Phlogophora meticulosa)

Kendetegn:

Vingefang 47-52 mm. Forvingen er grønlig på friske eksemplarer.

Men med alderen ændrer den langsomt farve til det mere rødlige.

Larven lever på forskellige urteagtige planter, fra Østtyskland nævnes stor nælde (Urtica dioica) og tvetand (Lamium) som de vigtigste.

Kilde: fugleognatur.dk

Jeg synes den er enormt flot - den gæstede vores badeværelse en lun sommeraften.

Vi har også set larven her i 2016, så det er jo dejligt for den er nemlig ny i min foto samling.

Kilde: danskeinsekter.dk