Olindia schumacherana

Vingefang 11-16 mm En karakteristisk-mønstret art, som ikke let forveksles med nogen anden, selv om omfanget af markeringerne kan afvige lidt.

De voksne er på vingerne i juni og juli, hannerne flyver i solskin - hunnerne først efter mørkets frembrud.

Viklerne er en stor familie. Der er kendt ca. 5000 arter i verden. 

I Danmark er der ca. 400 arter.

Skællene på hovedets pande er arrangeret således, at de øverste skæl peger nedad, mens de nederste peger opad.
Forvingerne er mere eller mindre rektangulære og holdes oftest tagstillet i hvile.

Larverne lever ofte mellem sammenspundne plantedele.
Der er en del arter, som betragtes som skadedyr. Bl.a. er det larverne af viklere, som er de velkendte "orm" i æbler, blommer og ærter.

De nordiske arter er behandlet i
Ingvar Svensson, 2006: Nordens vecklare, The nordic Tortricidae (Entomologiska Sällskapet i Lund)

Kilde: www.fugleognatur.dk - familiebeskrivelse

Kilde: www.naturespot.org.uk