Stor kejserguldsmed
(Anax imperator)

Stor kejserguldsmed er efterhånden almindelig udbredt i Danmark.

Den yngler i mindre, lavvandede og gerne lune vandhuller og damme.

Hannen er meget aggressiv og jager andre hanner væk fra sit territorium.

Kendetegn:
Stor kejserguldsmed er en af de største danske mosaikguldsmede.
Forkroppen hos stor kejserguldsmed er grøn, og øjnene er blågrønne.
Hannens bagkrop er blå og sort, mens hunnens er blågrøn og brun.

Kilde: Naturporten

Denne smukke guldsmed har jeg kun set en enkelt gang og har kun dette ene billede og det var endda et ret slidt eksemplar.
Det er en stor og meget iøjnefaldende guldsmed.

Kilde: danskeínsekter.dk

Så er der lidt nyt på Stor kejserguldsmede fronten
Har her 2019 set flere eksemplarer men ikke fået nogle særligt gode billeder, men nu får I hvad der er.