Blåbåndet pragtvandnymfe

(Calopteryx splendens)


Blåbåndet pragtvandnymfe er et bemærkelsværdigt insekt, engang så vi en flok som flaksede rundt ved Odense Å ved Broby og man bliver virkelig bjergtaget.

Blåbåndet pragtvandnymfe yngler i rene åer og vandløb. De voksne nymfer elsker solrige områder og hannen vogter flittigt sit territorium.
Denne smukke pragtvandnymfe er faktisk en af de arter, jeg har set mere til de senere år og det skyldes sikkert et renere vandmiljø.

Det er sjovt med insekter, når man først har opdaget "deres" sted, så er mange arter meget standfaste.
Hvis området så ændre sig markant - øget forurening - tilgroning osv. så forsvinder de ligeså hurtigt igen.

Kilde: danskeinsekter.dk