Skovdue - Ringdue 
(Columba palumbus)

Ringduen har en meget lang yngleperiode.

I milde vintre kan æglægningen starte så tidligt som midten af februar, og det er ikke ualmindeligt at finde redeunger i oktober.

I denne periode har et par i gennemsnit fire yngleforsøg, nogle gange op til otte, fordi de mister mange æg og unger til andre rovdyr.

Ringduen lever af plantemateriale som f.eks. frø, skud, rødder, knopper, blomster og blade, men af og til også af smådyr.

Kilde: dofbasen.dk

Vi har altid skovduer i haven - i år 2015 var første gang, at vi så en due tage bad i vores dam og den gik seriøst til den.

Duerne både skovduer og tyrkerduer (som vi faktisk ikke ser særlig tit) er også glade for fedt og havregryn - ellers holder de til nede bag i haven, hvor vi fodrer med en vildfugleblanding.

 
Kilde: danskeinsekter.dk