velkommen til danske insekter


Sølvmåge
Larus argentatus


Sølvmågen er en kolonirugende kystfugl, som fortrinsvis yngler på øer og holme ved lavvandede kyster samt ved fjorde.

Koloniernes størrelse varierer betragteligt lige fra ganske få par til hele 7.500 par.

Den har et kraftigt gult næb med en rød plet, sølvgrå ryg, små gule øjne og lyst kødfarvede ben.

Kilde: dofbasen.dk

Måger kan godt være svære at artsbestemme - især ungfugle, men jeg går altid efter gult næb med rød plet.

Så håber jeg, at jeg rammer rigtigt.

Sølvmågen er stort set altædende, men hovedparten af føden består af fisk - smådyr og affald gerne fra os mennesker.

Sølvmågen er en stor fugl når man ser den tæt på.

Kilde: danskeinsekter.dk


sølvmåge


sølvmåge


sølvmågesølvmåge


sølvmåge


sølvmåge


sølvmåge

Hmm - det er ikke nemt - gad vide, hvor mange mågearter der sidder her :-)