Kvækerfinke 
(Fringilla montifringilla)

Herhjemme optræder den næsten udelukkende på træk og som vintergæst, visse år i meget store flokke.

Man ser den almindeligvis i bøgeskov, hvor den falder meget sammen med skovbunden, eller på foderbræt i haven.

Kvækerfinken yngler almindeligt i birke- og nåleskov i fjeldområder, hvorimod de fortrinsvis optræder i bøgeskov om vinteren.

Kvækerfinken yngler i Norge, Sverige nord for Stockholm, Finland og det nordlige Rusland og Sibirien helt til Stillehavet. Den skandinaviske ynglebestand kan om vinteren træffes i det meste af det øvrige Europa. I år med rig produktion af bog herhjemme kan en stor del af de skandinaviske fugle overvintre i Danmark.

Kilde: dofbasen.dk

Hos os, ser vi næsten altid nogle stykker om vinteren.

Her vinter 2016 har vi haft mange kvækerfinker - flere end normalt.

Nu er det januar 2017 og der har faktisk ikke været særlig mange kvækerfinker - det har simpelthen ikke været koldt nok endnu.

Kilde: danskeinsekter.dk