Blishøne
(Fulica atra 1)

Blishønen er en almindelig ynglefugl i søer og moser i Danmark.

Den er let genkendelig med sin runde, sorte krop og sit hvide næb og store hvide pandeblis, der har givet den navn.

Hvis en han mister status, fordi den ikke kan forsvare sit terræn, nedsættes hormonproduktionen. Det medfører at blissen bliver mindre.

De to køn ligner hinanden. Ungfuglene har lys hals og ansigt, gult næb og mangler blissen.

Selv om blishønen lever i vand, er den ikke nogen særlig god svømmer.

Fødderne er kun udstyret med svømmelapper langs kanten af tæerne.

Blishønen lever hovedsagelig af vandplanter, specielt grønalger, og på ynglepladserne af tagrørblade.

For at få tilstrækkeligt med vitaminer supplerer de med muslinger, snegle, orme og insekter.
En del af føden henter de på søbredden, og af og til græsser de på tilstødende græsenge.

Kilde: dofbasen.dk