Almindelig Rovedderkop
(Pisaura mirabilis)

Rovedderkoppen er meget almindelig og udbredt i hele Danmark.

Den findes især på enge og i åbne skove, men kun på steder med høj vegetation.

Rovedderkopper spinder ikke net men jager i stedet insekter og smådyr på planterne.

Den kan bevæge sig meget hurtigt.

Rovedderkoppen er meget langstrakt med lange ben. Den er lys brun eller rødbrun.
Midt på oversiden af forkroppen har den en lys stribe.

Rovedderkopper angriber byttet, der færdes på planterne, hvor den lever.

Den er i stand til at nedlægge store byttedyr som biller, hvepse og sommerfugle.

Kilde: naturporten.dk