Smælder
(Elateridae)  
 
Mange smældere er knyttet til henfaldende træ, hvor de som larver findes i veddet eller i smul i hulheder. De lever af træ eller som rovdyr.
Andre arter findes som larver i jorden og lever af planterødder.
De voksne smældere træffes i reglen på træer, busker, urter og også gerne i blomster.

Kilde: denstoredanske.dk

At artsbestemme smældere er vist for fagkyndige, så jeg ligger alle mine smældere her på siden og dem jeg er 99% sikre på sætter jeg navne ved.

Nogle af smælderne har jeg kun set en enkelt gang - jeg ser dem faktisk ikke så ofte.
Eftersom der er mangel på gamle rådne træer, kunne jeg forestille mig, at flere af arterne er truede.

Kilde: danskeinsekter.dk

sømplettet skovsmælder

Sømplettet skovsmælder

(Ampedus sanguinolentus)

Sømplettet skovsmælder er knyttet til moser eller skovsumpe.

Den foretrækker lysåbne stævnede elleområder, som i vinterhalvåret kan være meget vandfyldte og i sommerhalvåret helt eller delvist tørlagte.

Larven lever i fugtige, mosbevoksede stubbe, stammer eller grene, som ligger på jorden, ofte sammen med larver af træbukke, som den overvejende ernærer sig af.

Kilde: Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestisk Natur

Denne her er netop set i sådan et område på Midtfyn i 2010.
Selvom jeg har kigget ofte, har jeg kun set den, denne ene gang - desværre.

Det er da en utrolig smuk smælder, men desværre også sjælden i Danmark.

Kilde: danskeinsekter.dk

sømplettet skovsmælder Ampedus sanguinolentus

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae

Musegrå Smælder Agrypnus murinus
Musegrå Smælder
(Agrypnus murinus)

Længde: 12-17 mm. En stor og ret bred smælder. Oversiden er sort eller sortbrun og er pletvist beklædt med smalle grå og brune skæl. Følehornene er ret korte og brungule med sort rodled. Benene er sorte.

Den lever på overdrev, klitter, tørre skovlysninger og lignende.

Kilde: fugleognatur.dk - felthåndbogen

Endnu en smælder, som jeg kun har set en enkelt gang i 2016 og der står endda i litteraturen, at den er almindelig jo jo.


Almindelig sirsmælder
(Denticollis linearis)

Smælder Elateridae

Smælder Elateridae