Skovskarnbasse
(Anoplotrupes stercorosus)

Biologi: Den har avanceret yngelpleje, idet larverne lever af en gødningssubstans, som er bragt ned i et gangsystem under jorden af et af forældredyrene. 

Som regel er der cirka én årlig generation, idet den overvintrer som imago, men artens livscyklus kan givetvis variere noget.

Den lever overvejende i skov og krat, hvor den opsøger og lever under frisk gødning, især fra hjorte. 

Den er dog ikke kræsen og kan tage til takke med lidt af hvert, også rådnende svampe fortærer den af og til.

Kilde: www.fugleognatur.dk  Felthåndbogen

skovskarnbasse