Spraglet kvikløber

Anchomenus dorsalis

De fleste løbebiller har en etårig livscyklus.
Æggene lægges oftest enkeltvis i sprækker eller hulrum i eller nær jordbunden, hos nogle arter om foråret, hos andre om efteråret.

Larveudviklingen varer normalt fra seks uger til ti måneder, afhængigt af art.
Forpupning finder sted forår eller sommer, som regel i et kammer lidt nede i jorden.
Puppetiden varer almindeligvis 2-4 uger, hvorefter den fuldt udviklede bille kommer frem.
De fleste løbebiller er overvejende rovdyr både som larver og voksne og ernærer sig af snegle, orme, småinsekter osv.

Adskillige arter har specialiseret sig i ganske bestemte byttedyr. Mange tager også gerne planteføde, og en del arter er, i hvert fald som voksne, planteædere.

Kilde: denstoredanske.dk