Læderløber
(Carabus coriaceus)

Længde: godt 40 mm. Læderløberen er kongen blandt løbebiller.

På hver dækvinge er der dog 2-3 utydelige længdestriber.

Som andre store løbebiller kan Læderløberen leve i adskillige år, og den kan endog reproducere sig flere gange. Yngel finder normalt sted om efteråret, og overvintring sker under mos, træstubbe o.l.

Læderløberen jager om natten, hvor alt, der er mindre end den selv, står for skud. Regnorm er en populær spise, men også mindre insekter, larver, snegle m.v. bliver fortæret.

Læderløber er en rigtig skovart, som primært er knyttet til skove på muldbund. Den jager på jordoverfladen.

Kilde : fugleognatur.dk

Vi har set flere læderløbere i vores have og det tager jeg som et godt tegn - vi lader noget træ ligge og formulde og har masser af blade og kvasbunker.

Kilde: danskeinsekter.dk