Kratløber

Carabus nemoralis

Kendetegn: Længde: 20-25 mm. 
En ret stor og noget kompakt løbebille, som på afstand udmærker sig ved en svagt brunlig eller blåviolet farve på dækvingerne. 
Kanten af dækvingerne er ofte mere klart violette.

Det bedste kendetegn er en generel violetfarvning kombineret med, at der på hver dækvinge er tre rækker af tydeligt runde fordybninger, ca. 10 i hver række.
Arten yngler om foråret, men voksne individer kan træffes året igennem. Den ernærer sig som rovdyr og spiser alt, den kan overmande. Den bider føleligt

Kilde: fugleognatur.dk

Det er en fantastisk flot og stor bille, man desværre sjældent ser.