Jordløber
(Pterostichus sp.)

Løbebiller (Carabidae) artsrig familie af biller, udbredt over hele verden med ca. 30.000 kendte arter, heraf over 300 i Danmark.

Løbebiller udviser en kolossal variation i størrelse, de mindste er kun 1 mm lange, de største op mod 10 cm, danske arter er 2-40 mm.

Langt de fleste løbebiller er jordbundsdyr. 
Normalt er de enkelte arter ret specifikke mht. deres valg af levested. 

Visse arter er knyttet til underjordiske dyreboer og gange, andre (eksotiske) former lever hos myrer eller termitter. Enkelte løbebiller, bl.a. af slægten Dromius, lever under bark på træer, andre, fx flere pupperøvere (Calosoma), jager deres bytte (sommerfuglelarver) i træernes løv.

Kilde: denstoredansk.dk

Løbebillerne er ikke nemme at fotografere, de har som regl deres navn med rette.
Her er der en tæge, som har måtte lade livet.