Sortsømmet blomsterbuk
(Stenurella melanura)

Larven af sortsømmet blomsterbuk udvikler sig i fugtigt
nedbrudt løvtræ især i kastanje.

Den voksne ser man tit søge nektar i forskellige
skærmblomster.
Træbukkene er nogle prægtige insekter, jeg synes de er spændende at fotograferer.

Sortsømmet blomsterbuk er en af de mindste (Se evt. sydlig blomsterbuk)

Jeg kan ikke finde noget særlig litteratur på nettet om firbåndet blomsterbuk, så det er lidt sparsomt med oplysninger om netop denne art.

Kilde: danskeinsekter.dk