Kornbladbille
(Oulema melanopus)

Kornbladbillerne hører til de insekter, man relativt ofte finder indendørs.

Foråret og sommeren igennem lever de, og deres larver, på korn og andre græsarter.

Om efteråret samler den nye generation af biller sig på beskyttede steder for at overvintre, og da er det, at de kan søge indendørs.

Kilde: pestium.dk

Vi har nu aldrig truffet dem indendørs - derimod er vi her sommer 2016 ved at blive kvalt i møl, som vi har fået med noget fuglefoder fra Tyskland.

Vores mejeredderkopper er på overarbejde.