Døgnfluer
(Ephemeroptera)

Døgnfluerne hører sammen med guldsmedene til de mest oprindelige insekter med mange "primitive" træk.

Den voksne døgnflue har et par store trekantede, oftest glasklare forvinger, der i hvile holdes lodret over kroppen. 
Bagvingerne er meget mindre eller mangler helt.

Gruppens danske navn skyldes, at det fuldt udviklede individ har en meget kort levetid, fra få timer til ganske få dage.

Under parringsspillet danner hannerne af flere døgnfluearter store sværme.
De fleste døgnfluearter lægger deres æg i vandoverfladen, men der findes også arter, som dykker ned under vandoverfladen og fastgør æggene til sten.

Hovedparten af døgnfluerne afslutter deres nymfeudvikling inden for et år, for andre tager det op til to-tre år.

Kilde: denstoredanske.dk

døgnflue Ephemeroptera

døgnflue Ephemeropteradøgnflue Ephemeroptera